Skip to content

مشخصات دستگاه : فایبر لیزر ١٢٠٠w آیا سردی هوا تاثیری بر نور لیزر داره ؟ چون هوا خیلی سرد هست -١٣ درجه تقریبا به همین خاطر نور لیزر كم رنگ شده و برش نمی زنه

آموزش

سلام. این موضوع مربوط به لیزر گازی میشه كه در سرما تراكم مولكول ها بیشتر میشه ولی در قسمت فایبر پرسیده شده.  ضعف توان در تیوب دی اكسید كربن در مقابل افزایش بیش از ٢٥ درجه و كاهش بیش از ١٥ درجه قابل مشاهده است.