Skip to content

مدتی است که توان سرعت برش دستگاه لیزر کم شده تمام آینه ها و لنز رو تمیز و تنظیماتشو چک کردم مشکلی نداشت رنگ نور تیوب لیزر هم صورتیه میتونه مشکل از پاور باشه؟ اگه هست چطوری میتونم تشخیص بدم؟

آموزش

اگر تغییرات محسوس در دستگاه لیزر و تیوب لیزر دیده نشود باید از ابزار اندازه گیری در راستای بررسی استفاده شود.

 

صفحات پیشنهادی:

لنز لیزر

آینه لیزر