Skip to content

علت ضعیف عمل کردن لیزر و حتی خوب حک نکردن دستگاه حک لیزر چی می تونه باشه؟

آموزش

اگر مشکل فقط در حک باشد از تنظیمات آینه لیزر، لنز لیزر، نرم افزار، میز و موارد مشابه می باشد در غیر این صورت باید تیوب و پاور دستگاه برش و حکاکی لیزری هم بررسی شود.