Skip to content

علت بهم ریختن خطوط در نرم افزار دستگاه برش لیزری چیست؟

آموزش

هنگام طراحی در نرم افزار مربوطه خط ها به هم چسبیده شود و خروجی dxf یا Ai گرفته شود.