Skip to content

سوت در حین کار دستگاه لیزر نشانه چی میتونه باشه؟

آموزش

پایین بودن توان در برخی دستگاه ها میتواند موجب سوت كشیدن شود لذا توان را كمی افزایش دهید.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر