Skip to content

سلام. دستگاه 60*90 دارم یک قطعه که میزنم خوبه برای باردوم که میخوام بزنم ریست میشه علت چیه؟ممنون.

آموزش

سلام مرحله اول نرم افزار را پاک کنید و مجدد نصب کنید و بعد از آن مین برد باید مورد بررسی قرار گیرد.