Skip to content

سلام. دستگاه من لیزر حکاکی فایبر بیست وات هست، متنی رو به اشتباه بر روی قطعه کار حک کردم، میتونم با خود دستگاه متن رو محو کنم؟

آموزش

سلام محو شدن متن همراه با سیاه شدن سطح می باشد و باید با قدرت بیشتر حک انجام گردد.