Skip to content

سلام دستگاه لیزر هنگام برش در چپ و راست خم ها ایجاد پله می کند از محکم بودن واگن ها و تسمه اطمینان دارم. همچنین این پله ها در نمایشگر دستگاه نیز قابل مشاهده هستند. چطور این مشکل رفع می شود؟

آموزش

سلام اگر زاویه گوشه ها نا مرتب هست علت تنظیم نبودن تنظیمات شتاب گیری یا پالس موتور ها می باشد.

ارسال دیدگاه

captcha