Skip to content

دوروزه چیلر دستگاه لیزر ما دماش میشه منفی ۳۰ و منفی ۳۱ میره و چیلر سوت میکشه مجبور میشم خاموشش کنم مشکلش چیه ؟ ممنون

آموزش

سیستم کمپرسور و نوع گاز این چیلر دستگاه برش برای دمای زیر 4-6 درجه طراحی نشده و امکان وجود دمای منفی ممکن نیست لذا کنترلر یا سنسور های دما را بررسی کنید.در مورد سوت کشیدن چیلر لیزر نیز قبلا پاسخی داده شده است.

برای خرید