Skip to content

دستگاه 60 در 40 داریم، سمت چپ دستگاه نسبت به سمت راست برش ضعیف تری داره مربوط به فاصله نازل تا قطعه کار هم نمیشه هیچ دلیل منطقی پیدا نکردیم.

آموزش

ارسال دیدگاه

captcha