Skip to content

دستگاه های برش لیزری شما بعد از قطع برق و وصل مجدد قابلیت زدن ادامه ی کار را دارند یا نه؟

آموزش

دستگاه های شرکت روتک مجهز به سری جدید مین برد های rdl می باشند که قابلیت زدن ادامه ی کار بعد از وصل مجدد برق را دارا می باشند.