Skip to content

دستگاه من با سرعت پایین برش را نامنظم میزنه دلیل چیه؟  راهنمایی کنید باتشکر

آموزش

ایراد می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، از جمله تنظیم نبودن کشش تسمه های دستگاه لیزر، پالس درایورها، آمپر درایور، خرابی واگن لیزر و خشک بودن ریل که نیاز به بررسی این موارد مخصوصا تسمه واگن می باشد.