Skip to content

دستگاه لیزرم یه مشکل پیدا کرده، لترو 6565 رو دستگاه لیزر هست، فیبر 3 میل را روی توان 25 برش میده، ولی توانو زیاد می کنم میذارم رو 100 برش نمیده. علت چیه؟

آموزش

سلام در صورت تست مین برد دستگاه لیزر و پاور این مشکل از افت فشار گاز داخل تیوب می باشد

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر