Skip to content

دستگاه لیزر هنگام برش نیمه اول میز 13 میل قطعه را بزرگتر می زند، مشکل کجاست ؟ ممنون

آموزش

منظور شما از نیمه اول دقیقا کجاست؟ و اینکه آینه های دستگاه لیزر در سمت راست هستند یا چپ احتمال خارج شدن تراز محور دستگاه وجود دارد.

ارسال دیدگاه

captcha