Skip to content

دستگاه لیزر من چند روزی هست در حکاکی عکس رو قدرت 13 تا 18 میزارم ولی در قسمت هایی که صورت روشنتر هست یه دفعه بشدت شروع به اسکن می کند و حدود دو میلر پلکسی را حک می کند. لطفا دلیل اون رو توضیح دهید . درقسمت هایی که نقاط سیاه عکس تراکم بالا دارد این حالت پیش میاید. ممنون از شما

آموزش

ارسال دیدگاه

captcha