Skip to content

دستگاه لیزر من ابعاد رو صحیح می زنه ولی قطرهای مستطیل رو حدود 4 میل با اختلاف میزنه ایراد از کجاست؟

آموزش

از عمود بودن محور ها بر روی هم مطمئن شوید. می توانید یك دایره برش زده و آن را در جای خود بچرخانید اگر به سختی چرخید ممكن است تنظیمات محور یا ابعاد مشكل داشته باشد.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

ارسال دیدگاه

captcha