Skip to content

دستگاه لیزر حین کار یە دفعە ایستاد ریستش هم کردم. دە بار خاموش و روشن کردم دیگە کار نمی کنە صفحه اش خاموش شدە و لیزر با سرعت خیلی کم و صدای زیاد بە سمت بیرون حرکت میکنە مشکل از کجاست؟

آموزش

سلام. آیا صفحه پنل شما چیزی را نشان می دهد یا خیر ؟  نوع مین برد هم ذکر بفرمایید.  ممکن است قطعی در سیستم ایجاد شده باشد یا اینکه در حالت بد مین برد دچار مشکل شده باشد.

 

صفحات مرتبط:

قطعات یدکی دستگاه لیزر

دستگاه لیزر

ارسال دیدگاه

captcha