Skip to content

دستگاه حکاکی لیزری من به كامپیوتر متصل نمی شود و پیام communications error  را میدهد. از سالم بودن سیم و usb مطمئنم. مشكل چه می تواند باشد؟

آموزش

مشکل از نصب بودن درایور USB کامپیوتر یا درایور مین برد یا عدم همخوانی ورژن نرم افزار نیز می تواند باشد.