Skip to content

دستگاه برش لیزر من وقتی برش میزنه لبه هاش رو تقریبا زیگزالی در میاره. البته طرف عمودیش رو. افقی رو خوب میزنه.میتونید راهنمایی بکنید

آموزش

سلام از سفت بودن یکسان تسمه ها مطمئن شوید اگر درست بود تسمه را آزاد کزده و واگن ها را از نطر سالم بودن بررسی کنید اگر درست بود باید نسبت پالس های حرکتی مین برد به درایو تغییر کنید که در صورتی که آشنا نیستید ترجیحا تغییر ندهید ( وضعیت لنز لیزر را نیز بررسی کنید )

ارسال دیدگاه

captcha