Skip to content

دستگاه برش لیزر من با مادر برد 320 ار دی ، دایره ها و یا مربع ها رو وقتی برش میزنه سمت ابتدایی شروع لیزر با سمت انتهایی پایان دایره یا مربع با حدود 0/2 میلیمتر خطا بهم وصل میشن . تمام تسمه ها چک شده و محکم هستند . بنظر شما علت از کجاست ؟ و اینکه اگر از تنظیمات مادر برد باشد خودم می تونم درست کنم ؟

آموزش

از نرم افزار RDWorks استفاده كنید و هنگام تنظیم سرعت و قدرت گزینه seal را روی ٠.٢ تنظیم كنید.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر