Skip to content

دستگاه از اواسط امروز قدرت برشش کم شد در صورتی که تیوپ لیزر هنوز 300 ساعت کار کرده و عدسی ها تمیز شدن اما باقدرت بیشتر نسبت به قبل باید برش زد مشکل چیه؟

آموزش

ارسال دیدگاه

captcha