Skip to content

در موقع برش لیزر بخصوص چوب 3 میل لبه کار را دوده میگیره و باعث سوخت مقداری از لبه میشه و درضمن سرعت برش بر روی 15-20 و قدرت بین 40-45 انتخاب میشه می خواستم بدونم تمامی دستگاه ها در مورد برش چوب همین کار را میکنه یا این که مشکل چیزی دیگری است ؟

آموزش

سرعت و قدرت روی دستگاه ها پارامترهای ثابتی نیستند و برحسب درصد بیان می شوند لذا نمی توان در دستگاه را که با سرعت 20 کار می کنند را یکسان دانست ولی به طور کلی هنگام برش ورق MDF سوزاندن و دوده زدن لبه کار می تواند از تنظیم نبودن دستگاه یا مشکل در جنس MDF باشد. در حالت کلی و به صورت تجربی باید عرض کنیم دستگاه های لیزر MDF را از سرعت 15تا45 و با قدرت 35 تا 70 با تیوب 100 وات، آینه های سالم و بازتاب 99درصد و با لنز حداقل نوع سهم برش می زنند، توجه داشته باشید مقادیر اعلام شده برای همه دستگاه ها یکسان نخواهد بود.

ارسال دیدگاه

captcha