Skip to content

تنظیمات دستگاه لیزر من بهم ریخته طرح لیزر را کمی بزرگتر از اندازه واقعی می زنه. چکار باید بکنم؟

آموزش

می بایست از طریق تنظیم پالس ها اقدام به کالیبره مجدد نمایید تنظیمات ابعاد به طور طبیعی به هم نمی ریزد لذا نسبت به اطمینان از سالم بودن بخش مکانیکی مطمئن شوید.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

ارسال دیدگاه

captcha