Skip to content

بنده میخوام با دستگاه لیزر یک سری کاری انجام بدم و ممکنه کل شبانه روز روشن بمونه آیا می توان با دستگاه لیزر این کار را انجام داد؟ با تشکر از شما

آموزش

در صورت قوی بودن بدنه و بالا بودن کیفیت قطعات دستگاه لیزر استفاده شده این امکان برای شما وجود دارد .