Skip to content

برای برش لیزر چرم با چه قدرت و سرعتی در دستگاه لیزر بهتر برش می شه داد؟

آموزش

برش لیزر چرم برای هر دستگاه لیزر با توان تیوب برش لیزری و کیفیت متفاوت می باشد. به شکل نرمال از سرعت  40تا45 با توان 60-65 برش به راحتی انجام می شود.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

ارسال دیدگاه

captcha