Skip to content

برای انداختن خط روی MDF از چه سرعت و توانی میشه استفاده کرد؟ در ضمن مقدار حداقل توان در مقایسه با حداکثر توان چقدر باید باشه؟

آموزش

بستگی به میزان عمق خط حدود سرعت 100 و توان 15 مرسوم می باشد حداکثر توان هیچ ارتباطی به حداقل توان ندارد و بهره وری جداگانه ای دارند ولی اگر منظور شما داخل نرم افزار است به عنوان Corner Power مورد استفاده قرار می گیرد و بین 3 تا 5 وات کمتر تنظیم می شود.

ارسال دیدگاه

captcha