Skip to content

با سلام طرح کشیده شده برعکس اجرا میشه میشه بگید مشکل از کجاست؟

آموزش

سلام مشکل از خوردن تیم آینه شدن در system setting نرم افزار می باشد می باشد