Skip to content

با سلام، از دستگاه لیزر برای برش و نقش روی چرم استفاده می كنیم اما اطراف به شدت سیاه و دوده می شود. از باد هم استفاده كردیم اما برطرف نشده است. چطور می شود این مشكل را برطرف كرد؟ با سپاس.

آموزش

سلام بخشی از دوده هنگام برش و حکاکی لیزری روی چرم  طبیعی می باشد ولی در صورت بیشتر بودن این موضوع فاصله کانونی، لنز لیزر  و آینه های دستگاه لیزر باید چک شود.