Skip to content

اندازه دستگاه لیزر سایز ١٠٠*١٣٠ را میشه بگید برای یك جای كوچك می خوام نصب كنم.

آموزش

سایز دستگاه لیزر 130*90 می باشد و سایز 130*100 استاندارد نیست ابعاد دستگاه 130*90 به عبارت 196*145*115 می باشد