Skip to content

آیا میشه روی طرح ها سایه روشن هم زد؟

آموزش

طرح اصلی لیزر به صورت برداری هست و در صورت نیاز به سایه زدن باید فایل برداری رو با فایل تصویری در كنار هم قرار بدید.