Skip to content

آیا دستگاه توان فریم گرفتن دقیق شکل را داره؟ یعنی فریم گرفتن به شکل مستطیل نباشه و دایره به شکل دایره فریم گرفته بشه.

آموزش

سلام میتوان از گزینه pin استفاده کرد که مسیرهای برش نمایش داده شود، البته محدود به المان های کادر بیرونی نمی شود.

ارسال دیدگاه

captcha