Skip to content

آیا پی وسی 6 میل با دستگاه لیزر دچار سوختگی میشه؟ 10و8 میل امتحان کردم سوخت. جواب نداد.

آموزش

ارسال دیدگاه

captcha