Skip to content

آیا می شود روی شیشه و سنگ هم با دستگاه لیزر co2 برش و حکاکی انجام داد؟

آموزش

طول موج دستگاه لیزر با تیوب كربن دی اكسید نسبتا بالا می باشد و در اجسامی كه دارای الكترون آزاد (فلزات) ، شكل كریستالی و یا ساختارمنسجم باشند نفوذ چندانی نداشته اما برای حكاكی روی سنگ و شیشه مناسب بوده ولی برای برش كاری امكان پذیر نمی باشد از طرفی سنگ از لحاظ دمایی به راحتی ذوب نخواهد شد لذا از لحاظ منطق علمی و بررسی اقتصاد مهندسی تمركز این حجم عظیم انرژی در یك نقطه برای برش سنگ كار مقرون به صرفه ای نمی باشد ، و شیشه نیز به علت ساختار بلوری در هنگام حرارت دیدن به شكل خمیر درامده و در اثر برخورد پرتو لیزر پس از برش به سرعت به هم می چسبد.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه حکاکی لیزری شیشه

دستگاه حک لیزری سنگ

ارسال دیدگاه

captcha