Skip to content

آیا دستگاه لیزر غیر فلزات پرتو های خطرناک دارد؟ اگر دارد برای در امان ماندن باید چکار کرد؟

آموزش

در دستگاه لیزر غیرفلزات از تیوب لیزر co2 استفاده می شود و اشعه این تیوب فقط برای چشم مضر می باشد که حتما باید از نگاه مستقیم به باریکه نور و همچنین قسمت در حال برش اجتناب کرد. چرا که اشعه تیوب لیزر در بلند مدت موجب گرفتن بیماری آب مروارید برای چشم می شود و این نکته قابل توجه می باشد که با نگاه کردن بر اشعه هیچگونه عوارض کوتاه مدتی ندارد و این اتفاق طی مدت 7 تا 10  سال رخ می دهد.

ارسال دیدگاه

captcha