Skip to content

آیا دستگاه شفنگ 90*130 مناسب هست یاخیر، الان بهترین دستگاه با قیمت مناسب در بازار چی هست.

آموزش

پاسخ دادن در خصوص دستگاه های دیگران و قضاوت توسط ما انجام نمی شود از طرفی هر کارخانه می تواند هر دستگاه را با قطعات ارزان و گران با توجه به درخواست خریدار مونتاژ کند که در قیمت تا چند میلیون تومان تاثیر مستقیم دارد لذا بدون اعلام ریز قطعات امکان هیچ اظهار نظری وجود ندارد.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

ارسال دیدگاه

captcha