Skip to content

آیا دستگاه برش فلزات co2 نسبت به یک دستگاه برش غیر فلزات می تونه ضخامت بیشتری از جسم غیر فلز رو برش بده؟ آیا دستگاه برش فلزات co2 برای برش غیر فلزات، از سیستم اتوفوکوسش استفاده می کنه یا باید دستی تنظیم کرد؟

آموزش

بسته به تیوب دستگاه لیزر دستگاه فلز بر قدرت برش آن با غیر فلزات در برش غیر فلزات تفاوتی ندارد و در مورد اتوفوکوس باید عرض کنم که سیستم Live  فوکوس در غیر فلزات فعال نبوده و به صورت دستی پارامتر فاصله اعمال شده در هر بار پایین آمدن هد نسبت به ورق را رعایت می کند نیازی به تنظیم با دست ندارد.

ارسال دیدگاه

captcha