Skip to content

آیا تعویض پمپ باد دستگاه لیزر با مدل پر فشارتر و قوی تر تاثیری در برش دستگاه ایجاد می کند؟

آموزش

بله تعویض پمپ باد و افزایش تا حدی که به لنز لیزر آسیبی وارد نگردد مشکلی ایجاد نمی کند و موجب افزایش کیفیت برش می شود توجه داشته باشید باید از کمپسورهای بدون روغن استفاده کنید.

ارسال دیدگاه

captcha