Skip to content

آیا با چه تغییراتی میتوان یک دستگاه برش چوب را به برش فلز تغییر داد وامکان خرید لوازم لازم از شرکت شما امکان پذیر است با سپاس از راهنمایی شما

آموزش

تغییر فرآیند امكان پذیر هست ولی پارامترهایی مثل جنس میز نوع تسمه ها، عدم طراحی سیستم دفع پاشش اسپارك های حاصل از برش و استهلاك بالای تسمه ها و مواردی از این قبیل هزینه ها رو به شكل چشم گیری افزایش میده و از طرفی هزینه اولیه در مقایسه با خرید دستگاه برش لیزری فلزات اقتصادی نیست.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

دستگاه برش لیزری چوب