استخدام کارشناس برق

  • وارد کردن تمام فیلدها الزامی است
  • نتیجه‌ی بررسی رزومه تا ۷۲ ساعت بعد به شما اعلام می‌شود
1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی