توانایی اولین لیزر سفید جهان در تحول تکنولولوژی روشنایی و نمایش

توانایی اولین لیزر سفید جهان در تحول تکنولولوژی روشنایی و نمایش

لامپ های روشناییCFL و LEDوجود دارند، اما دیگر این تکنولوژی های روشنایی به سمت پایان شان نزدیک می شوند. یک تیم از محققان در دانشگاه ایالت آریزونا، لیزری را توسعه داده اند

ادامه مطلب

شبیه سازیها نشان میدهند که چگونه درمان لیزری دندان میتواند به صورت مؤثری تجمع باکتریها را از بین ببرد

شبیه سازیها نشان میدهند که چگونه درمان لیزری دندان میتواند به صورت مؤثری تجمع باکتریها را از بین ببرد

محققین مرکز تکنولوژی نیویورک (NYIT[1]) شبیه سازی کامپیوتری را توسعه داده اند که نشان میدهد چگونه لیزرها تجمع باکتریهای دهانی را مورد حمله قرار میدهند.

ادامه مطلب